اهداف تعربف شده گروه سرمایه

نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.

روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و ... برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و ... در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سرمایه‌گذاری، اوراق رهنی و ...) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) اشاره نمود.
یکی از ساز و کارهای موجود برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی ایجاد و توسعة واسطه‌ها و شرکت‌های مالی ارائه دهندة خدمات مربوط تسهیل تامین مالی متقاضیان از بازار سرمایه می‌باشد. این واسطه‌ها و شرکت‌های ارائه دهندة خدمات تحت عنوان شرکت‌های تامین سرمایه دارای مجوز فعالیت می‌باشند و بر اساس ضوابط به ‌عنوان واسطه فعالیت می کنند.شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان واسطه بین متقاضیان تامین مالی و بازار سرمایه نقش مهمی را بر عهده داشته و مجموع فرایندهای تامین مالی را اجرا نموده و به شرکت‌ها در تامین منابع مالی از بازار سرمایه کمک نموده و با ایجاد تسهیلات مختلف و متعدد فرایند تامین مالی را در قالب ابزارهای مبتنی بر بدهی و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخش مسکن و صندوق‌های پروژه محور) با شرکت‌های متقاضی تامین مالی همکاری نموده و موضوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برای متقاضیان انجام می‌دهند. به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و روش‌های موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی، نقطه شروع و آغازین مراجعه متقاضیان تامین مالی به مشاورین ، به منظور اخذ مشاوره‌های اولیه می‌باشد.برچسب : وام , وام بانکی , وام اضطراری , وام ضروری , وام ضروری فوری , شرایط جدید وام مسکن , شرایط وام فوری , وام فوری , دریافت وام فوری , فروش وام فوری , فروش وام فوری بدون سپرده , پرداخت وام فوری , وام فوری بدون سپرده , وام بدون سپرده , وام فوری بدون ضامن , وام فروشی فوری , انواع وام فوری , وام بدون سپرده وضامن , میلیون ,
[ بازدید : 12304 ]
ادامه مطلب
[ مشاورین مالی گروه سرمایه ]